Туристическо дружество "Орела-1935"
Организира походи, екскурзии, излети, разходки сред природата, велотуризъм, спортни мероприятия, спортно ориентиране. 
Контакти
Адрес:
обл. Пловдив,
4180 гр. Хисаря , бул. "Гурко" 12

Телефони:
0885311450
0337 62036
Email:
ivan_1300@abv.bg
 
Допълнителна информация
Рейтинг в категория :
Aктуализация: 24/09/2010 / 01/01/2008
Посещения: 3618
 
2009 ХИСАРБГ.com