още държ. институции 
Общинска служба по земеделие - ОСЗ
Регистрация на земеделски производители; Регистрация по СИЗП; Развитие на селските райони и европейски субсидии.

Уважаеми земеделски производители, тук можете да проверите  сроковете, които са важни за вас :


№     ВИД И НОРМАТИВЕН АКТ    СЛУЖБА    СРОК      
1.    Регистрация на земеделските производители
 –Наредба  № 3/1999г.    ОСЗ     1 ЯНУАРИ - 25 МАРТ      
2.     Актуализиране регистъра на животните  –
Наредба № 5  /2009г.    РВМС    1 ЯНУАРИ - 28 ФЕВРУАРИ     
3.    Регистрация на заявления за подпомагане  - 
Наредба № 5  /2009г.    ОСЗ         1 МАРТ- 15 МАЙ      
4.  Подаване на декларация от собствениците на земеделска
земя - чл.69, ал.2 от ППЗСПЗЗ    ОСЗ     ДО 31 МАЙ      

5.   Подаване на декларация от ползвателите   -
чл.70, ал.2 от ППЗСПЗЗ    ОСЗ                ДО 31 МАЙ      
6.   Заявление за участие в споразумение чл. 37, ал.3 от ЗСПЗЗ    ОСЗ                                               ДО 31 МАЙ      
7.    Подаване на декларация за произведено количество винено грозде    ИАЛВ                              ДО 10 ДЕКЕМВРИ      
8.    Закупуване на млечни квоти   
               ДФЗ - РА                                        ДО 31 АВГУСТ      

9.    Продажба на млечни квоти   
               ДФЗ - РА                                        ДО 15 НОЕМВРИ     


За въпроси и мнения, свържете се с нас на тел. 033762446,
GSM 0879886142 или ни пишете на e-mail oszg_hisar@abv.bg
 
Контакти
Адрес:
обл. Пловдивска,
4180 гр. Хисаря , бул. "Гурко" 14

Телефони:
0337/62446
Email:
oszg_hisar@abv.bg
 
Допълнителна информация
Рейтинг в категория Държ. институции:
Aктуализация: 23/01/2014 / 23/01/2008
Посещения: 10249
 
2009 ХИСАРБГ.com