още държ. институции 
РИОКОЗ
Районна инспекция по опазване и контрол на общественото здраве гр. Хисаря (ХЕИ) 
Контакти
Адрес:
обл. Пловдив,
4180 гр. Хисаря , ул. "Гладстон" 12

Телефони:
0337 65552
 
Допълнителна информация
Рейтинг в категория Държ. институции:
Aктуализация: 27/12/2007 / 01/01/2008
Посещения: 3327
 
2009 ХИСАРБГ.com