Хисар - География

Хисар е облагодетелстван от своето географско положение - намира се в центъра на България, разполага с горещи лечебни извори и чист въздух, с много паркове и градини пълни с вековни дървета и десетки видове растения и цветя, град без промишлени предприятия, което го прави идеално място за почивка. Съчетанието на превъзходен климат, термоминерално находище и културно-историческо наследство превръщат града и района в своеобразен притегателен център за лечение и отдих. Тук се предлагат целогодишно висококачествени туристически продукти, основаващи се на разнообразието, уникалността и автентичността на природните и културни богатства. Тези фактори са основата за развитието на Хисар като атрактивен туристически курорт.


Хисар се намира почти в центъра на България в малка котловина под южните склонове на Същинска Средна гора, която го предпазва от студените северни ветрове.

Зимата тук е топла и мека, поради влиянието на топлите въздушни маси, които нахлуват от юг и се задържат от старопланинския масив и ридовете на Средна гора. Снежната покривка се задържа средно 27 дни в годината и е със средна дебелина 5 см. Пролетта е ранна и сравнително топла. Започва около 4 март и продължава до около 1 май. Лятото се характеризира с високи температури през месеците юли и август, ниска влажност и слаби ветрове. Есента е слънчева, топла и тиха и продължава до 30 октомври.

Фирмен каталог на гр. Хисар
Знаете ли, че

» Поетът Иван Вазов лично дава съгласието си читалището в Хисар да носи неговото име.

» Град Хисар разполага с широко растително ранообразие, наброяващо 300 растителни вида.

 
2009 ХИСАРБГ.com