РАЗПИСАНИЕ

на автобусните линии от градския транспорт в Хисар


Гарата - кв. Момина баня Гарата - кв. Миромир
ТРЪГВА ОТ ГАРАТА ТРЪГВА ОТ М. БАНЯ ТРЪГВА ОТ ГАРАТА ТРЪГВА ОТ МИРОМИР
04:30 ч. 05:00 ч. 05:10 ч. 05:25 ч.
07:15 ч. 07:30 ч. 06:00 ч. 06:15 ч.
09:45 ч. 10:00 ч. 06:45 ч. 07:00 ч.
13:25 ч. 13:40 ч. 10:15 ч. 10:30 ч.
17:10 ч. 17:25 ч. 13:00 ч. 13:15 ч.
19:45 ч. 20:00 ч. 15:15 ч. 15:30 ч.
    17:45 ч. 18:00 ч.
    19:20 ч. 19:35 ч.


Разписанието се отнася за всички делнични дни и неделя.

ПОЧИВЕН ДЕН: СЪБОТА


» виж друг транспорт


2009 ХИСАРБГ.com